ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค เทอม 2 /61

ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ==>  ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ปกติ   ==>  ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์   ==>  ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค เสาร์ – อาทิตย์  

Read more