ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) *เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

http://www.tcas.cmru.ac.th/pakadtcas625/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *